لیست قیمت ایران لیوان

قیمت ها به ازای هر عدد لیوان می باشد و به تومان درج شده است.

طراحی توسط تیم طراحان ایران لیوان رایگان انجام می شود.

زمان تولید برای محصولات اختصاصی  15 الی 20 روز کاری می باشد.

در لیوان کرافت فقط امکان چاپ تک رنگ وجود دارد، چاپ دیگر لیوان ها بصورت 4 رنگ , و سرتاسر لیوان انجام می شود.

لیوان کاغذی